Jdi na obsah Jdi na menu
 


Charakteristika školy


     Základní škola a Mateřská škola Nečtiny je málotřídní škola, leží v okrese Plzeň-sever,  asi 40 km od Plzně. Leží ve velmi pěkné, mírně kopcovité krajině, kterou lze velice dobře využít pro turistiku, sport i odpočinek.
           Naše  škola je dvoutřídní, podává vzdělání dětem od prvního do pátého ročníku. Jejími součástmi jsou: školní družina, mateřské škola a školní jídelna.
 
           Hlavním úkolem školy je vzdělávat  a vychovávat. Výuka probíhá ve dvou třídách, v jedné třídě jsou dva ročníky a ve druhé tři ročníky po deseti žácích, které pracují ve svých centrech. Při tak malém počtu dětí je možný velký individuální přístup, vyučující se může žákům intenzivně věnovat.

        Kvalitu výuky zabezpečujeme tak, že obtížnější učivo procvičujeme zábavnou formou - práce na počítači, na interaktivní tabuli formou her a zajímavých doplňovaček, práce s encyklopediemi. Po zkušenosti z minulého roku opět využíváme v zájmových kroužcích práce na počítači. Jsou zde používány různé výukové programy, kde si děti soutěživou formou, nebo formou pohádek a detektivních příběhů procvičují učivo. Rodiče se mohou, kdykoli chtějí, přijít podívat do vyučování. Ti, kteří tuto možnost využili, způsob výuky chválí a jsou velice spokojeni oni i jejich děti.

     Kromě toho probíhá dvakrát v týdnu doučování pro děti s vývojovými poruchami učení, ale i pro ostatní, kteří chyběli, nebo měli nějaké nedostatky. Tento způsob práce se nám osvědčil, jsou spokojeni rodiče i děti. Stále dobře spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou na včasném odhalování vývojových poruch učení.
Veškerá naše činnost se zaměřuje na zdravý rozvoj dětí, estetické cítění, vlastní tvořivost i ochranu přírody. Společně s obcí vytváříme příznivé pracovní prostředí pro děti i zaměstnance školy. V předchozích letech byl zakoupen nový nábytek do obou tříd i do mateřské školy. Třídy jsou vybaveny interaktivní tabulí, a počítači, pro které  máme dostatečné množství výukových programů pro všechny předměty.

V letních měsících je využíván ke hře i výuce velký zahradní altán.

         Snažíme se prezentovat školu na veřejnosti – ať už v obci nebo i mimo ni, spolupracujeme s ostatními organizacemi a školami. Naši školu navštěvuje deset děti mimo spádovou oblast.
     Spolupráce s rodiči je na dobré úrovni. Někteří z nich se zapojují do takové míry, že nám připraví velké celodenní projekty, které děti velmi baví. Pro děti připravujeme i mnoho soutěží. Snažíme se najít tolik témat a námětů, aby každé dítě bylo úspěšné.  Myslím, že to je velmi dobrá motivace  k zvýšení jejich aktivity a zájmu.  

 obrazek-10.jpg
Provoz školy je od 7.00  do 16 hodin.
 

 

 

pokračování