Jdi na obsah Jdi na menu
 


Obsah a časový plán

  1. Učit se znát
získávat vědomosti – objevovat nové věci
  1. Učit se jak na to
získávat dovednosti, návyky potřebné pro život, komunikovat
 
  1. Učit se žít společně
rozvíjet porozumění s jinými lidmi, všichni máme práva a povinnosti,
osvojujeme si pravidla společenského chování, společně řešíme problémy
 
  1. Učit se být
 rozvíjet vnitřní kvality jedince, pěstovat zdravý životní styl
 
Materiální podmínky :
  • ŠD Základní školy a Mateřské školy Nečtiny má jedno oddělení
  • Třída ŠD se nachází v prvním patře, je to samostatná třída, která je také využívána k výuce hudební výchovy
  • Žáci, kteří navštěvují ŠD, mohou navštěvovat I. a II. třídu, které se nacházejí na stejném patře a jsou v nich umístěny počítače s možností připojení na internet
  • ŠD využívá i jiné prostory: školní jídelnu, tělocvičnu, školní zahradu, místní knihovnu, hřiště TJ Nečtiny, nové víceúčelové hřiště                                                      
  • Třída ŠD je vybavena: školními stolky a lavicemi, vhodnými židlemi, 2 skříňkami se stavebnicemi a hrami, skříní na materiál, klavírem, počítačem, televizí, videem, radiem, tabulí a hracím nábytkem (dětský koutek,obchod)
  • ŠD nabízí i integraci žákům s různým postižením (přizpůsobení nábytku, vhodné pomůcky)
 
Poplatek za ŠD
Poplatek je vybírán dle směrnice č. 14 „Úplata za zájmové vzdělávání
Základní částka se stanoví při přijetí dítěte do ŠD, zpravidla k 1. září příslušného kalendářního roku, na období školního roku. Výši stanoví ředitelka školy. Pro letošní rok je stanoveno 50,- Kč za měsíc – tj. 250,- Kč za pololetí.
 Úplata je splatná ve dvou splátkách vždy do 15. dne prvního kalendářního měsíce
 pololetí školního roku.
Od úplaty je osvobozen žák, pokud je společně posuzovanou osobou pro nárok na sociální příplatek. Tuto skutečnost je nutno prokázat ředitelce.
Bezdůvodné neuhrazení úplaty v řádném termínu je důvodem pro vyřazení dítěte ze ŠD.
Úhrada bude provedena hotovostně proti stvrzence vychovatelce ŠD, která předá hotovost pokladníkovi školy.