Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základní koncepce školy a její zaměření


     Na této koncepci školy stavíme veškerou činnost školy, plán práce i mimotřídní aktivity. Tento program je dlouhodobý a myslíme si, že se nám daří jej úspěšně plnit, čemuž především napomáhá velmi dobrá spolupráce mezi všemi pedagogickými pracovníky školy a mateřské školy, ale i mezi nepedagogickými pracovníky,  což je na málotřídní škole velmi důležité.

Ve výchovně vzdělávací oblasti se zaměřujeme mimo jiné na:

 

obrazek-11.jpg
zdravý rozvoj dítěte - tělesný a duševní  
rozvoj estetického cítění
osvojování si návyků vlastní tvořivosti
ochranu přírody
ochranu majetku školy
spolupráci s rodiči
 
 

 

            ŠVP vychází z obecných vzdělávacích cílů a klíčových kompetencí RVP ZV a z koncepce, která vznikla několikaletou snahou o inovaci pedagogického procesu a života školy vůbec, analýzou vlastních možností a schopností pedagogického sboru a navázáním na tradice školy. Klade důraz na principy humanistické pedagogiky.
Vzdělávací program chce postupně naučit žáky základním znalostem, dovednostem a postojům v rozsahu očekávaných výstupů a směřovat tak k utváření klíčových kompetencí a součastně byl dostatečnou zárukou pro náročné požadavky rodičů na vzdělávání jejich dětí v podmínkách vesnické školy. Tento fakt se projevuje v maximálním využití hodinové dotace, kterou umožňuje RVP ZV a v používání dělených hodin v 1.- 5. ročníku.

pokračování

 
Zaměření školy

"Chceme žít zdravě a ve zdravém prostředí"