Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zaměření školní družiny

obrazek-13.jpg

Děti se učí tomu, v čem žijí
 
Žije-li dítě v prostředí výtek,
naučí se odsuzovat.
 
Žije-li dítě v prostředí nepřátelství,
naučí se útočit.
 
Žije-li dítě v prostředí zahanbování,
naučí se cítit provinile.
 
Žije-li dítě v prostředí tolerance,
naučí se být trpělivé.
 
Žije-li dítě v prostředí povzbuzování,
naučí se důvěřovat si.
 
Žije-li dítě v prostředí chvály,
naučí se oceňovat.
 
Žije-li dítě v prostředí slušnosti,
naučí se být čestné.
 
Žije-li dítě v prostředí bezpečí,
naučí se věřit.
 
Žije-li dítě v prostředí spokojenosti,
naučí se mít rádo.                                       ( M. Havlínová a kol. – Zdravá MŠ)
 
 
Školní družina je centrem zájmového vzdělávání. Společně plánujeme aktivity, které děti zajímají a motivují.Skladba dne je přizpůsobena potřebám dětí. Poměr mezi řízenými a spontánními činnostmi je vyvážený. Je nutné mít na zřeteli, že děti jsou po vyučování unavené a potřebují odpočinek a rekreaci. Mají dostatek prostoru pro pohyb a sport. Jsou vedeny k samostatnosti, jsou u nich rozvíjeny základní kulturně-společenské návyky a pracovní dovednosti. Věnujeme se zdravému soutěžení. Děti jsou podněcovány k vlastní aktivitě a experimentování.
 
 
Provozní doba:
Pravidelný provoz je v době školního vyučování.
 
Škola je otevřena pro žáky od 6.50 do 16.00 hodin.
 

pokračování