Jdi na obsah Jdi na menu
 


 

Charakteristika vzdělávacího programu

„Rok s žabákem Kvákem“

Náš ŠVP se jmenuje„Rok s žabákem Kvákem.

Je to  integrovaný blok který vychází z dlouhodobého zaměření školy a je rozdělen na 12 tématických bloků. Celým programem děti provází postava žabáka Kváka, která je pomocí pohádkových příběhů nenásilnou formou vede k osvojování si nových poznatků z oblasti společnosti lidí, živé a neživé přírody a k vytváření správných životních postojů. Celý blok je časově propojen s ročním obdobím (jaro, léto, podzim a zima). Každá část tématického bloku je zakončena rozloučením formou dramatizace pohádkového příběhu žabáka Kváka .

1.       vzdělávací záměr vzdělávacího programu :

Rozvoj osobnosti dítěte, její individuality, jejího vzdělávacího potenciálu s celkovým citovým postojem k ostatním lidem, světu kolem nás, k člověku, jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví, k planetě Zemi, k historii a k lidovým tradicím a zvykům.

2.       na co klade vzdělávací program důraz :

-        na tvořivost pedagoga při uplatňování vzájemného propojení vzdělávacích oblastí

-        na uplatňování hlavní vzdělávací metody, kterou je u dětí hra nebo jiná pro ně zajímavá činnost

-        na aktivitu dítěte prožitkovým učením s posilováním dětské zvídavosti a objevování světa kolem nás

-        na emoční prožitky dětí získanými výsledky v řízených činnostech

-        na respektování specifiky předškolního vzdělávání se schopností pedagoga hledat a objevovat nové vzdělávací cesty

-        na spojení vzdělávacích témat se životem a s učením nápodoby v praktickém životě – sociálním učení

-        na spoluúčast s rodinou v netradičních formách zajišťujících pohodovou atmosféru navozující klima důvěry mezi rodiči, školou a dětmi

-        na analýzu evaluace směrem k dítěti zaměřené na rozvoj každého dítěte jako jedinečné osobnosti

1.    co vzdělávací program předpokládá :

-        respektování specifiky předškolního vzdělávání, metod a forem práce   

     dle RVP PV

-        pedagog respektuje individualitu každého dítěte

-        uplatňuje integrovaný přístup

-        uplatňuje aktivity spontánní a řízené, vzájemně provázané v poměru odpovídajícím potřebám a možnostem dětí

-        uplatňuje metody a formy práce jako je prožitkové a kooperační učení hrou

-        podporuje dětskou zvídavost a využívá spontánních nápadů dětí a přitom jim ponechává dostatek prostoru pro spontánní hry a jejich vlastní plány

-        předpokládá dodržování psychosociálních podmínek, správné životosprávy, spoluúčast rodičů a personální zajištění

obrazek-05.jpg

 

 

 

pokračování